داستان‌های ناشنیده از جام جهانی ۱۹۵۸/ وقتی خدا برزیلی بود

داستان‌های ناشنیده از جام جهانی ۱۹۵۸/ وقتی خدا برزیلی بود

به گزارش ایسنا، به بهانه برگزاری بیست و دومین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال، هر روز یکی از جام‌جهانی‌های برگزار شده را نه با نگاه معمول بلکه با نگاهی به نکات کمتر دیده و گفته شده و گاهی نوستالوژی آن جام، مرور می‌کنیم. *قسمت ششم: جام جهانی ۱۹۵۸ قصه میزبانی سوئد در

تبلیغات متنی