پیام حیدری، داوری که سخت پنالتی می‌گیرد

پیام حیدری، داوری که سخت پنالتی می‌گیرد

به گزارش ایسنا، پیام حیدری با کمک‌های محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی صدمین شهرآورد تهران را قضاوت خواهند کرد. سید وحید کاظمی داور چهارم و علیرضا ایلدروم کمک داور ذخیره این بازی خواهند بود. مسعود مرادی هم به عنوان ناظر داوری و اسماعیل صفیری به عنوان ناظر ویژه داوری شهرآورد معرفی شدند. این دهمین قضاوت