۲۵ درصد خودروهای توقیفی بوشهر تعیین تکلیف شد

۲۵ درصد خودروهای توقیفی بوشهر تعیین تکلیف شد

علی جمادی ظهر روز چهارشنبه ۶ مهر در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیفی یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، گفت: تعیین تکلیف اموال توقیفی ناشی از جرم، یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است. وی تصریح کرد:

تبلیغات متنی