نتیجه یک شکایت ۷ ساله؛ واشنگتن و تهران برای تعیین میزان غرامت مذاکره کنند

نتیجه یک شکایت ۷ ساله؛ واشنگتن و تهران برای تعیین میزان غرامت مذاکره کنند

به گزارش ایسنا، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ آمریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲  میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر این که این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل

تبلیغات متنی