افزایش سهمیه دئواتلون ایران در بازی‌های جهانی آمریکا ۲۰۲۲

افزایش سهمیه دئواتلون ایران در بازی‌های جهانی آمریکا ۲۰۲۲

به گزارش ایسنا، با اعلام فدراسیون ترای‌اتلون، تعداد سهمیه‌های دئواتلون ایران در بازی‌های جهانی ۲۰۲۲ آمریکا به ۴ ورزشکار افزایش یافت. بر اساس این‌ گزارش، فرآیند کسب سهمیه بازی‌های جهانی ۲۰۲۲ در رشته دئواتلون در تاریخ ٢٣ مارس (سوم فروردین) پایان یافت. این در حالی بود که تیم ملی دئواتلون مردان و زنان ایران با