قیمت خودروهای مونتاژی تصویب شد

قیمت خودروهای مونتاژی تصویب شد

اسماعیل شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای ماده ۱.۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت محاسباتی خودروهای مونتاژی که توسط سازمان حمایت تنظیم شده بود در کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی شد. سخنگوی شورای رقابت گفت: در نهایت قیمت خودروهای مونتاژی در صحن امروز شورای رقابت تصویب شد. وی

تبلیغات متنی