تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد اختلاف بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس

تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد اختلاف بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس

حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهمترین اولویت دولت سیزدهم در عرصه تعامل با کشورهای منطقه  از جمله کشورهای حوزه خلیج فار س در سال جاری باید چه موضوعی باشد؟ اظهار کرد: دولت سیزدهم ، سیاست خارجی منطقه ای خود را مبتنی بر تعامل همه جانبه

تبلیغات متنی