بیانیه حزب ندای ایرانیان در آغاز چهل و چهارمین بهار انقلاب اسلامی ایران

بیانیه حزب ندای ایرانیان در آغاز چهل و چهارمین بهار انقلاب اسلامی ایران

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: «ایام بابرکت دهه فجر، برای مردم مسلمان ایران تداعی‌گر خاطراتی شیرین از خیزش ملتی است که دست بر زانوی خود نهاد و به پاخاست تا با وحدت و انسجامی تاریخی، خودکامگی را به مردم‌سالاری، دین‌ستیزی را به رواداری دینی و باستان‌گرایی را به ایران‌خواهی بدل