تدوین ۴۶ برنامه مدیریت زیست بومی برای تالاب‌های کشور

تدوین ۴۶ برنامه مدیریت زیست بومی برای تالاب‌های کشور

خان پور امروز در کارگاه تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی بوجاق که در کیاشهر برگزار شد، اظهار کرد: بخش مولد چرخه حیات از تالاب‌ها است و اگر تالاب را از دست بدهیم این مولد مهم را از دست خواهیم داد و همه خدمات اکوسیستمی که تالاب ها به ما ارائه می