بافل طالبانی مجددا رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق شد

بافل طالبانی مجددا رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق شد

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از بغداد الیوم، اعضای اتحادیه میهنی کردستان با برگزاری پنجمین کنفرانس این حزب، مجدداً بافل طالبانی را به عنوان رئیس اتحادیه میهنی انتخاب کردند. این در حالی است که برخی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی مانند ملا بختیار، اعضای شورای منافع عمومی و سخنگوی رسمی