خودزنی بوشهری!

خودزنی بوشهری!

به گزارش ایسنا، رفت و آمدهای زیادی در فوتبال بوشهر در فصل اخیر رخ داد و شاهین شهرداری و ایرانجوان بوشهر، دو تیم ریشه‌دار این استان به دسته‌های پایین‌تر سقوط کردند. شاهین در فاصله ۳ هفته مانده به پایان لیگ، سقوطش به دسته دوم مسجل شد و ایرانجوان با یکی از بدترین عملکردهای یک تیم