امنیت غذایی - برگزیده ها
نقش فناوری سنجش از دور در کمک به حل بحران تامین غذا 01 آبان 1400

نقش فناوری سنجش از دور در کمک به حل بحران تامین غذا

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهم اکتبر به عنوان سالروز جهانی غذا به دلیل تأسیس سازمان سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و هر ساله در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. در این روز، سازمان‌های بین المللی، به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی […]