امتحان نهایی - برگزیده ها
گزارشی مبنی بر افشای سوالات امتحان نهایی نداشته‌ایم/ نحوه برخورد با متخلفان امتحانات 17 دی 1400

گزارشی مبنی بر افشای سوالات امتحان نهایی نداشته‌ایم/ نحوه برخورد با متخلفان امتحانات

به گزارش ایسنا، خسرو ساکی در این باره اظهار کرد: در سنوات اخیر با استفاده از روش ارسال الکترونیکی سؤالات رمز شده به حوزه های اجرا؛ تا زمان ارسال رمز و بازگشایی و تکثیر سؤالات، دسترسی به آن امکان پذیر نیست و تاکنون نیز سند معتبر یا گزارشی از طرف هیچ یک از مراجع نظارتی و […]