المیرا گوزل زاده - برگزیده ها
اعزام مکرر و سوال برانگیز همسر رییس کمیته داوران کاراته به مسابقات برون مرزی! 15 شهریور 1400

اعزام مکرر و سوال برانگیز همسر رییس کمیته داوران کاراته به مسابقات برون مرزی!

به گزارش ایسنا، المیرا گوزل زاده همسر جواد سلیمی رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته خرداد امسال در رقابت های گزینشی المپیک در پاریس، مبارزه کاراته کای رژیم صهیونیستی و حریفی از چین تایپه را قضاوت کرد و در شرایطی که انتقادات زیادی به این اقدام صورت گرفت اما جواد سلیمی رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته، […]