اعتیاد - برگزیده ها
مرگ بیش از ۵۳۰۰ نفر بر اثر اعتیاد در ۱۴۰۰ 25 اردیبهشت 1401

مرگ بیش از ۵۳۰۰ نفر بر اثر اعتیاد در ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، آمار تلفات سوءمصرف مواد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بود و اعتیاد در این سال پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشاند. بر اساس این گزارش در سال گذشته استان های تهران با یکهزار و ۳۳۷، فارس با ۴۴۷ و […]