اظهارنامه مالیاتی - برگزیده ها
رشد ۴۷ درصدی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری 01 مرداد 1401

رشد ۴۷ درصدی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی کشور، داوود منظور در دیدار با مدیران سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: با اجرای این تغییرات و برنامه‌های پیشرو به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی […]