اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک - برگزیده ها
اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک 06 آذر 1400

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

به گزارش ایسنا، ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به […]