اشرف امینی - برگزیده ها
 خوش قدم تنها قربانی ناکامی کاراته بانوان در المپیک/ نقش اشرف امینی چه بود؟ 14 شهریور 1400

 خوش قدم تنها قربانی ناکامی کاراته بانوان در المپیک/ نقش اشرف امینی چه بود؟

به گزارش ایسنا، پس از ناکامی کاراته بانوان ایران در رقابت های المپیک توکیو، کمیته فنی کاراته سرانجام پس از برگزاری جلسات مختلف، حکم به برکناری سمانه خوش فدم از سرمربیگری تیم ملی کاراته بانوان داد اما در این میان مشخص نشد چرا نقش اشرف امینی مدیر تیم های ملی کاراته بانوان ایران که به […]