اساسنامه فدارسیون های ورزشی - برگزیده ها
چالش شمارش آرا در انتخابات فدراسیون‌ها حل شد! 03 اسفند 1400

چالش شمارش آرا در انتخابات فدراسیون‌ها حل شد!

به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ اساسنامه فدارسیون‌های ورزشی و نیز اساسنامه کمیته ملی المپیک، ابهاماتی در خصوص مقوله شمارش آرا که در نهایت منجر به انتخاب رییس یک فدراسیون ورزشی یا رییس کمیته ملی المپیک می‌شود وجود داشت و علی‌رغم وجود این ابهامات در گذشته، کماکان شائبه‌های قبلی در اساسنامه‌های جدید برطرف نشده بود […]