ازدواج - برگزیده ها
تبعات مخرب سرزنش مجردها برای ازدواج 03 مرداد 1400

تبعات مخرب سرزنش مجردها برای ازدواج

دکتر حسین ابراهیمی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لازمه ازدواج موفق این است که دختران و پسران نسبت به خانواده ساختار ذهنی خوبی داشته و خانواده را محل آرامش، راحتی و خوشبختی بدانند و در خانواده احساس راحتی و آرامش کنند تا با هدف ساختن چنین خانواده‌ای ازدواج و تلاش کنند این در حالی است […]