کشاورزی گرمسار و آرادان رو به نابودی است

کشاورزی گرمسار و آرادان رو به نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر مطهری ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با حضور وزیر دادگستری در حاشیه سفر هیئت دولت به استان سمنان و به میزبانی مجتمع خورشید تابان با بیان اینکه در شهرستان‌های گرمسار و آرادان در زمینه تأمین آب پایدار در بخش صنایع و کشاورزی با توجه به خشکسالی‌های متوالی، با