اتباع افغانستانی - برگزیده ها
طرح اسکان موقت اتباع افغانستانی/آوارگان شرایط فعلی از افراد و خانواده های عادی نیستند 24 مرداد 1400

طرح اسکان موقت اتباع افغانستانی/آوارگان شرایط فعلی از افراد و خانواده های عادی نیستند

حسین قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند اسکان اتباع افغانستانی در مرزهای کشور گفت: کشور افغانستان با محدوده سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مرز مشترک دارد و از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود در این کشور بررسی تحولات این کشور و سایر کشورهای همسایه از منظر […]