توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

مجیدرضا حریری، رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت ‎وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد دولت و بخش خصوصی پیرامون روابط تجاری ایران و چین، گفت: در حال حاضر آمار رسمی در دست نداریم که نشانگر افزایش روابط تجاری ایران و چین باشد اما می‌توان گفت روابط اقتصادی نسبت به

تبلیغات متنی