ابراهیم قادری - برگزیده ها
آغاز فاز تصاعدی اومیکرون/افزایش بستری ها تا دو هفته آینده 07 بهمن 1400

آغاز فاز تصاعدی اومیکرون/افزایش بستری ها تا دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قادری، با عنوان این مطلب که اکنون در فاز تصاعدی بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته‌ایم. م، ادامه داد: البته در ابتدای این فاز هستیم و در طول هفته‌های آینده احتمالاً تعداد بسیار زیادی از افراد بیمار خواهند شد و به سمت پیک دیگری از بیماری می‌رویم. اکنون در فاز تصاعدی […]