صالحی: ولایتی قطب‌نما و جهت دهنده سیاست خارجی کشور است

صالحی: ولایتی قطب‌نما و جهت دهنده سیاست خارجی کشور است

به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی در آیین رونمایی از کتاب آن سوی دیپلماسی (سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه یادداشت های دوران وزارت امور خارجه علی اکبر ولایتی) طی سخنانی اظهار داشت: در مورد شخصیت دکتر ولایتی، می شود گفت، یک شخصیت مبرز در شأن جمهوری اسلامی ایران است که عهده‌دار

تبلیغات متنی