افزایش ۳۰۰ درصدی تجویز آنتی بیوتیک‌ها در ایران

افزایش ۳۰۰ درصدی تجویز آنتی بیوتیک‌ها در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای سامانه نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ میزان تجویز شربت‌های خوراکی ۱۷۰ درصد و میزان تجویز آنتی بیوتیک‌ها ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، موضوعی که بخشی از آن بر اثر درخواست بیماران و برخی هم تجویز بی رویه از سوی پزشکان بوده است.. برخی بیماران می‌گویند عده‌ای از پزشکان

تبلیغات متنی