خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس تا یک ماه آینده

خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس تا یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی گفت: در حال تأمین منابع ارزی مورد نیاز آمبولانس‌های اورژانس هستیم و تقویت ناوگان اورژانس کشور در دستور کار ما قرار دارد. وی با اشاره به کاهش مدت زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین مصدومان و بیماران، خاطرنشان کرد: در گذشته مدت زمان رسیدن همکاران ما در تهران

برنده مناقصه خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس مشخص شد

برنده مناقصه خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در پنجمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در ستاد وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۵۹۰ هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت، اظهار داشت: در وزارت بهداشت حدود ۶۳۴ هزار پست سازمانی وجود دارد. تعدادی از این نیروها وضعیت شرکتی دارند که حقوق آنها توسط

تبلیغات متنی