استقرار شبکه آزمایشگاهی پزشکی در دانشگاه‌های منتخب؛ امسال

استقرار شبکه آزمایشگاهی پزشکی در دانشگاه‌های منتخب؛ امسال

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، دکتر کاظم وطن خواه همچنین با اشاره به اهمیت استقرار شبکه آزمایشگاهی گفت: هدف از ایجاد شبکه آزمایشگاهی اجتناب از انباشت بی مورد منابع آزمایشگاهی نظیر تجهیزات، منابع انسانی، فضا و تاسیسات و در عین حال هم‌افزایی به جای رقابت در بین آزمایشگاه های پزشکی دانشگاهی، اقتصاد