آخرین قیمت دلار و یورو ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله ارز و طلا به ۴۱,۲۹۳ تومان رسید، قیمت دلار حواله نیز در این بازار به ۳۷,۵۳۹ تومان مبادله شد. قیمت یورو اسکناس ۴۵,۰۱۸ تومان شده و قیمت یورو حواله به ۴۰,۹۲۵ تومان مبادله شد. درهم اسکناس به قیمت ۱۱,۲۴۴ تومان مبادله شد، درهم حواله نیز به

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله به ۴۱,۴۱۴ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۷,۶۹۴ تومان رسید. یورو در بازار مبادله به قیمت ۴۴۶,۹۱۵ تومان رسیده و یورو حواله نیز به قیمت ۴۰,۶۲۸ تومان مبادله شد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز به ۴۹,۱۰۰ تومان رسید.

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله به ۴۲,۳۰۰ تومان رسید، قیمت دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۴۶۰ تومان رسیده که نسبت به روزهای قبل تفاوت چندانی نداشته است. قیمت یورو اسکناس در بازار مبادله نیز به ۴۶,۶۴۰ تومان رسیده و قیمت یورو حواله نیز به ۴۲,۴۰۰ تومان رسید. قیمت درهم اسکناس به

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار اسکناس در بازار مبادله با افزایش ۳۰۰ تومانی نسبت به روزهای قبل مواجه شده و به ۴۲,۳۰۶ تومان رسید، قیمت دلار حواله نیز در محدوده ۳۸۴۶۰ مبادله شد. یورو اسکناس نیز به قیمت ۴۶,۵۲۱ تومان رسیده و یورو حواله به قیمت ۴۲,۲۹۳ تومان مبادله شد. قیمت درهم اسکناس ۱۱,۵۱۹

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله بدون تفاوت با روزهای قبل به ۴۱,۶۹۹ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۱۵۰ تومان مبادله شد. قیمت یورو اسکناس ۴۶,۲۹۷ تومان کشف شده و یورو حواله به قیمت ۴۲,۰۸۸ تومان رسید. قیمت درهم اسکناس به ۱۱,۴۲۷ تومان رسیده و درهم حواله به ۱۰,۳۸۸ تومان

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله بدون تفاوت با روزهای قبل به ۴۱,۶۹۹ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۱۵۰ تومان مبادله شد. قیمت یورو اسکناس ۴۶,۲۹۷ تومان کشف شده و یورو حواله به قیمت ۴۲,۰۸۸ تومان رسید. قیمت درهم اسکناس به ۱۱,۴۲۷ تومان رسیده و درهم حواله به ۱۰,۳۸۸ تومان

آخرین قیمت دلار و یورو ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله به ۴۱,۹۶۶ تومان رسیده و قیمت دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۱۵۰ تومان کشف شد. قیمت یورو اسکناس امروز به ۴۶,۳۳۳ تومان رسیده و یورو حواله نیز ۴۲,۱۲۱ تومان مبادله شد. قیمت درهم اسکناس به محدوده ۱۱,۴۲۷ تومان رسیده و قیمت درهم حواله نیز در محدوده

آخرین قیمت دلار و یورو ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، دلار اسکناس امروز در بازار مبادله به قیمت ۴۲,۰۲۱ تومان کشف قیمت شده و دلار حواله نیز در این بازار به ۳۸,۲۰۰ تومان رسید. یورو اسکناس نیز به قیمت ۴۶,۳۴۳ تومان رسیده و یورو حواله به قیمت ۴۲,۱۲۲ تومان مبادله شد. قیمت درهم اسکناس در محدوده ۱۱,۴۴۲ تومان مبادله شده و

آخرین قیمت دلار و یورو

آخرین قیمت دلار و یورو

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۶,۳۰۰ تومان رسید، دلار در سامانه نیما نیز با افزایش قیمت همراه شده و به ۲۹,۰۰۰ تومان رسید، دلار در سامانه سنا نیز به قیمت ۲۸,۸۲۰ تومان رسید. دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰,۲۲۰ تومان رسیده و در بازار سلیمانیه در قیمت ۴۱,۲۰۰ تومان