۷ هزار و ۸۰۷ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است - برگزیده ها