۷۵ فوتی و شناسایی ۸۵۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور - برگزیده ها