۷۵ درصد مردم ایران علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند - برگزیده ها