۶۴ میلیون ایرانی یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند - برگزیده ها