۶۲ کشته و زخمی در سانحه رانندگی غرب مکزیک - برگزیده ها