۵۵ هزار دانش‌آموز لرستانی واکسینه شده اند - برگزیده ها