۵۰ میلیارد تومان به صنعت طیور کهگیلویه و بویراحمد اختصاص می یابد - برگزیده ها