۴۷۷ خوزستانی به دلیل گرد و خاک به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند - برگزیده ها