۴۶ میلیون ایرانی علیه کرونا واکسینه شده‌اند - برگزیده ها