۴۵۰۰ میلیارد تومان؛ حقوق سالانه معلمان دانش آموزان اتباع خارجی - برگزیده ها