۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر ۲ دوز واکسن کرونا زده‌اند - برگزیده ها