۳۸۰ اثر به جشنوراه رنگ‌ها و نیرنگ‌ها در استان سمنان ارسال شد - برگزیده ها