۲۷۰ فوتی جدید کرونا در کشور/ ۲۸۵ شهر کشور در وضعیت قرمز - برگزیده ها