۲۴۰۹ نقطه حوزه سلامت فاقد زیرساخت‌های ارتباطی هستند - برگزیده ها