۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ فقط ۵۰ شهر آبی هستند - برگزیده ها