۲۰ گروه امدادی در حال اطفاء حریق در شهرک صنعتی مبارکه - برگزیده ها