۲۰ سال فقط اسامی چند نفر را در تیم ملی می‌شنیدیم/ کادر فنی نیاز به پوست اندازی داشت - برگزیده ها