۲طلا و ۴ نقره وزنه برداران ایران در آخرین روز قهرمانی جوانان آسیا - برگزیده ها