(۱۸+) روایت‌هایی صریح درباره «مساله دوشیزگی» - برگزیده ها