۱۷ تیم به جام جهانی بسکتبال صعود کردند - برگزیده ها