۱۱ هزار و ۷۴۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد - برگزیده ها